2010-10-08 06:00Pressmeddelande

Lantbruksbyggnad i Svalöv prisas för innovativ arkitektur

null

Årets Rödfärgspris går till skaparen av en biobränsleanläggning på Trolleholms gods, Svalövs kommun. Syftet med priset är att främja nyskapande svensk arkitektur där slamfärg har haft en framträdande roll. Det vinnande bidraget är ritat av Mats Molén, på Molén Arkitekter i Lund, som vill slå ett slag för moderniseringen av den svenska landsbygden.

Vartannat år belönar Falu Rödfärg innovativ svensk arkitektur där slamfärg varit en viktig beståndsdel i byggnadens gestaltning. Totalt skickades 48 bidrag in från svenska arkitekter och av dessa valdes 20 nomineringar ut till priset. Under sommaren och hösten har juryn gjort besök runtom i landet för att inspektera bidragen och utse en slutlig vinnare. Årets vinnare är en lantbruksbyggnad i Svalöv med en arkitektur utöver det vanliga.

- Lantbruksbyggnader i Sverige har inte varit kända för arkitektoniskt nyskapande. Biobränsleanläggningen till Trolleholms gods är ett lysande undantag och bildar en imponerande arkitektonisk helhet av något som annars hade blivit en låda med skorsten bredvid en hög med flis, säger Love Arbén, juryns ordförande.

- Det känns jätteroligt att få den här utmärkelsen. Jag hoppas att det blir en vändpunkt för svenskt lantbrukbyggande som idag lever kvar i en falsk landsbygdsromantik som saknar nyskapande. Jag ville skapa ett hus som utgår för dagens moderna arkitektoniska och tekniska förutsättningar. Det viktiga var att skapa en sammanhållen landskapsbild där huset blir ett element som på ett naturligt sätt samverkar med övriga landskapselement. Konstruktionen för huset utgår från naturliga obehandlade material. Framtidens lantbruksbyggnader kommer att vara mycket stora och det kommer att krävas mer arkitektonisk kompetens för att det svenska landskapet ska förbli vackert, säger Mats Molén, Molén Arkitekter.

Juryns motivering i sin helhet:
Lantbrukets byggnader har en arkitektonisk potential som tyvärr länge legat i träda. Man behöver inte göra en särskilt lång resa genom det svenska landskapet för att drabbas av denna insikt. Biobränsleanläggningen till Trolleholms gods är ett glädjande undantag från denna regel. Med grafisk skärpa och påfallande lätthet fångar ett rostande stålnät mellan rytmiskt placerade stålpelare in såväl den svarta slamfärgsmålade förbränningsdelens processbyggnad som den öppet exponerade råvaran under sitt skyddande skal, och bildar en arkitektonisk helhet av något som annars hade blivit en låda med skorsten bredvid en hög med flis. Svårare än så behöver det inte vara.

Rödfärgspriset kombinerar tradition och nytänkande:
Under de senaste 10 åren har den historiska färgen mött modern arkitektur i allt högre utsträckning. Sedan 2002 uppmärksammar Falu Rödfärg vartannat år detta spännande möte med kulturutmärkelsen Rödfärgspriset. Syftet med Rödfärgspriset är att främja nyskapande svensk arkitektur där Falu Rödfärg eller annan slamfärg har haft en framträdande roll. Egna hem och fritidshus tävlar med offentliga byggnader och bedöms av en namnkunnig jury. Första priset är förutom äran en studieresa tillsammans med representanter från juryn för att inspireras av internationell arkitektur. Dessutom innehåller tävlingen en del där svenska folket har möjlighet att rösta fram Publikpriset genom att rösta på sin favorit på
www.falurodfarg.com. Vinnare av Publikpris blev Salt&Boende på Tjörn, ett hotell som flyter på vattnet. Bidraget är ritat av Arne Algeröd på Mats&Arne Arkitektkontor i Stenungsund.

För mer information om de nominerade bidragen besök
www.falurodfarg.com/nomineradebidrag2010    

För högupplösta bilder av de nominerade bidragen besök www.falurodfarg.com/press eller


Kort om juryn
• Love Arbén, ordförande, arkitekt SAR SIR/MSA.
• Peder Alton, journalist, tidigare arkitekturkritiker på DN.
• Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA, professor.
• Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Molin, VD Falu Rödfärg
Mobil: 070-5732773
E-post: johan.molin@falurodfarg.com

Mats Molén, Molén Arkitekter
Mobil: 0708-274712
E-post: mats@molenarkitekter.se

För mer information om historien bakom Falu Rödfärg vänligen besök: www.falurodfarg.com

Beskrivning av biobränsleanläggningen i Trolleholm
Konstruktionen är ett tunt stålskal som omsluter byggnadens två huvudfunktioner; en panncentral för fjärrvärmeproduktion och en lagringsdel för energiråvaran flis. Panncentralens högteknologi avskärmas och ”hemlighålls” med en vägg av spontade plankor, ytbehandlad med svart slamfärg. En svart låda. Endast röken från skorstenen avslöjar vad som sker där inne. Lagringsdelen är däremot helt öppen och exponerar råvaran som det dynamiska och organiska innehållet i kontrast till byggnadens statiska ram. Förankringen i marken är en betongplatta som sträcker sig ett par meter utanför byggnadens väggar. Kraftiga betongplintar på plattan är fundament för stålpelarna. Skalkonstruktionens pelare och gallerdurk är obehandlat stål som ger en roströd färg och stofflig verkan. Byggnadens transparens medför också att upplevelsen av fasaden förändras med rörelse och distans. I landskapsrummet kan byggnaden kännas lätt och svävande. Pelarraderna samspelar med närliggande allé. Bostadsområdet har skogen och den vilda floran som konsekvent utgångspunkt. Den traditionella slamfärgen skapar djup och utgör en viktig del av helheten, ett kriterium för att få delta i tävlingen.  

Beskrivning av Salt&Boende
Att kulörsätta hotellet med FALUFÄRG SVART har gjort att anslutande byggnader samspelar på ett mycket harmoniskt sätt. De övriga har faluröda respektive ockragula fasader. Att hitta en karaktär som anpassas till en stark byggnadstradition på västkusten och att bygga hotell i en småskalig omgivning har varit utmaningen. Inte ens mark fanns till förfogande! Så detta hotell som flyter på vattnet har gett befintlig restaurang, Salt&Sill, ett komplement för att bli en fullgod konferensanläggning.


Om Falu Rödfärg

Falu Rödfärg är ett av Sveriges äldsta aktiebolag, grundat 1764 som Stora Kopparbergs Bergslags AB. Idag är företaget ett fristående dotterbolag inom Stora Enso. Även som varumärke är Falu Rödfärg ett av landets äldsta. I snart 250 år har Falu Rödfärg tillverkats enligt samma grundrecept, med det unika, naturpigmentet från Falu Gruva. Den mineralrika färgen ger skyddande och bevarande egenskaper på trä och pigmentets naturliga kiselkristaller ger en äkta lyster åt alltifrån sjöbodar, torp och lador till offentliga byggnader och arkitektritade villor.