2019-05-02 08:26Pressmeddelande

Gamla Stugan på Gonäsheden vinner Dalarnas Byggnadsvårdspris 2019

null

Idag utses vinnaren i Dalarnas Byggnadsvårdspris, priset som belönar bevarandet och utvecklandet av lokalt byggnadsskick samt kunskap inom äldre hantverkstekniker. Årets vinnare är Gamla Stugan på Gonäsheden, ett sekelskifteshus som bevarats och restaurerats med stor omsorg och med stor kunskap om traditionell byggnadsvård. Ägarna Maria Norgren och Stefan Frick får ta emot sitt pris av landshövding Ylva Thörn under en prisutdelning den 18 maj.

Dalarnas Byggnadsvårdspris delas i år ut för tredje gången i rad och är instiftat av Falu Rödfärg tillsammans med Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalarnas museum och Länsstyrelsen Dalarna. Juryn bedömer de inskickade bidragen utifrån tre bedömningsområden; Bevara, Använda och Utveckla.

Utdrag ur juryns motivering:
Gamla stugan på Gonäsheden är en för sekelskiftet 1900 mycket vanlig hustyp som idag ofta byggts om och förändrats eller är helt borta. Gamla stugan har mycket att berätta, inte bara om intressanta människoöden, utan också om material, tekniker och traditionella byggnadstraditioner. Till detta har ägaren lyssnat och med finkänslighet närmat sig det huset har att förmedla. Restaureringen har genomförts av skickliga hantverkare med stor respekt för originalet. De har använt ursprungliga material och tekniker, valt virket med omsorg samt återbrukat gammalt material som fanns i gårdens uthus.

- Vilken glädje att vinna Dalarnas Byggnadsvårdspris! Det känns helt fantastiskt att den tid, kärlek och omsorg vi har ägnat åt att restaurera och bevara stugan för framtiden premieras av människor som förstår hantverket. Extra kul är det också att juryn ser värdet av stugan som besöksmål. Jag vill välkomna alla hit!, säger Maria Norgren. 

Öhlanders hantverkargård vinnare av publikens pris
Under prisutdelningen delas också pris ut till det bidrag som fått flest röster från allmänheten på Byggnadsvårdspriset hemsida. I år tog Öhlanders hantverkargård i Gamla Herrgården i Falun hem priset. Enligt juryn är Öhlanders hantverksgård ett utmärkt exempel på hur omsorgen i att ta tillvara på ett hus med hjälp av äldre material, hantverk och färgtyper, kan ge stora kvaliteter i det nutida moderna boendet.

För att läsa mer om de vinnande bidragen och juryns fullständiga motivering, besök gärna www.byggnadsvardspriset.se.

Juryns medlemmar: 
Erik Thorell, Etnolog
Jacob Hidemark, Arkitekt SAR/MSA
Malena Andersson, Byggnadsantikvarie
Ulrika Jansson, Antikvarie

För mer information, kontakta:
Malena Andersson
Telefon: 070-6603207
Mail: malena.andersson@dalarnasmuseum.se

Juryns bedömningsområden:

Bevara
En gammal byggnad eller bebyggelsemiljö har bevarats genom större åtgärder eller en längre tids underhåll. Projektet har genomsyrats av lokal byggnadskultur liksom äldre byggnadstekniker och material.

Använda
En äldre byggnad har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

Utveckla
En ny byggnad har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse. Konstruktionen kan vara nyskapande, men ska vila på grunder i den lokala byggnadstraditionen.

Falu Rödfärg är ett av Sveriges äldsta aktiebolag, grundat 1764 som Stora Kopparbergs Bergslags AB. Idag är företaget ett fristående dotterbolag inom Stora Enso. Även som varumärke är Falu Rödfärg ett av landets äldsta. I snart 250 år har Falu Rödfärg tillverkats enligt samma grundrecept, med det unika, naturpigmentet från Falu Gruva. Den mineralrika färgen ger skyddande och bevarande egenskaper på trä och pigmentets naturliga kiselkristaller ger en äkta lyster åt alltifrån sjöbodar, torp och lador till offentliga byggnader och arkitektritade villor.


Om Falu Rödfärg

Falu Rödfärg är ett av Sveriges äldsta aktiebolag, grundat 1764 som Stora Kopparbergs Bergslags AB. Idag är företaget ett fristående dotterbolag inom Stora Enso. Även som varumärke är Falu Rödfärg ett av landets äldsta. I snart 250 år har Falu Rödfärg tillverkats enligt samma grundrecept, med det unika, naturpigmentet från Falu Gruva. Den mineralrika färgen ger skyddande och bevarande egenskaper på trä och pigmentets naturliga kiselkristaller ger en äkta lyster åt alltifrån sjöbodar, torp och lador till offentliga byggnader och arkitektritade villor.